DIGITAL REKONSTRUKTION

Återskapa geometri

Återskapande av förlorad geometri. På bilden syns en medeltida bägare där de saknade bitarna återskapades, och bägaren slutligen 3D-printades i sin ursprungiga form.

Digital gjutning

På bilden en medeltida gjutform i täljsten. Gjutformen scannades, och en (digital) gjutning genomfördes. Resultat kan komma att 3D-printas.

Ring oss för gratis offert!

+46-709916610

M O L I T H A E U S-  

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by MOLITHAEUS