3D Visning

Off-limits locations

När det inte är möjligt/tillåtet att besöka en plats fysiskt, är en 3D-visning perfekt för att ändå visa miljöerna.

Automatisk överblicksvy

Användarna kan själva växla till en informativ överblicksvy.

Det är möjligt att skapa överblicksvyn ur samliga 3D-visningar.

Navigering i 3D

Besökarna navigerar med lätthet från plats till plats i vår 3D-visning.

 

Mätning i 3D-vy

En populär funktion är möjligheten att kunna mäta ytor, direkt i 3D-visningen.

Vy från 3D

Vyn är tagen direkt ur en av våra 3D-visningar.

Välj valfri vy och spara ner stillbilder i marknadsföringssyfte.

 

Mätning i topp-vy

Det är även möjligt att mäta i överblicksvyn. Perfekt inför planering av möblering.

Ring oss för gratis offert!

+46-709916610

M O L I T H A E U S  

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by MOLITHAEUS