3D Visning

Ljunglöfska_matterport1.jpg

Off-limits locations

När det inte är möjligt/tillåtet att besöka en plats fysiskt, är en 3D-visning perfekt för att ändå visa miljöerna.

Pris från 3500 SEK
3Dvisning_overview.jpg

Automatisk överblicksvy

Användarna kan själva växla till en informativ överblicksvy.

Det är möjligt att skapa överblicksvyn ur samliga 3D-visningar.

Pris från 3500 SEK
3Dvisning1.jpg

Navigering i 3D

Besökarna navigerar med lätthet från plats till plats i vår 3D-visning.

Pris från 3500 SEK
3Dvisning_measure.jpg

 

Mätning i 3D-vy

En populär funktion är möjligheten att kunna mäta ytor, direkt i 3D-visningen.

Pris från 3500 SEK
3Dvisning_kitchen.jpg

Vy från 3D

Vyn är tagen direkt ur en av våra 3D-visningar.

Välj valfri vy och spara ner stillbilder i marknadsföringssyfte.

Pris från 3500 SEK
3Dvisning_measure2.jpg

 

Mätning i topp-vy

Det är även möjligt att mäta i överblicksvyn. Perfekt inför planering av möblering.

Pris från 3500 SEK